I fredags var sista dagen för NKS att lämna in de handlingar som IVO begärt in. »Trots ansträngningarna att hitta lösningar är den tekniska miljön ännu inte stabil«, skriver Nina Nelson Follin, kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör och chefläkare, i ett följebrev.

Under tiden som man fortsätter att arbeta för att lösa de tekniska problemen på ett långsiktigt sätt kommer sjukhuset att ta äldre och välprövade system i bruk. Detta för att säkra att larm, telefoni och patientkallelser fungerar på ett patientsäkert sätt.

NKS har sedan inflyttningen i slutet av förra året drabbats av otaliga störningar när det gäller den tekniska utrustningen. I sammanställningen till IVO framgår 43 olika typavvikelser. Det gäller till exempel att monitorerna som ska övervaka patienter inte fungerar överallt, att larm inte fungerar som de ska, att begärda material inte levereras med mera. Följderna blir att patienterna får sämre tillsyn – bland annat nämns ett allvarligt tillbud för en patient – att personalen får ägna sig åt tidsödande spring mellan enheter, att personalen använder privata mobiltelefoner, att operationer fördröjs, att information inte överförs med mera.

I sammanställningen av vidtagna åtgärder framgår att många av de initiala tekniska problemen har lösts, till exempel genom att annan utrustning används, bandbredden har utökats så att det trådlösa nätverket ska fungera bättre, monitorer har satts upp i fler utrymmen etc. För att hantera problemet med telefonin har sjukhuset extra bemanning i växeln.

IVO:s tillsyn är planerad till början av mars.

Läs mer:

IVO gör tillsyn på Nya Karolinska

Läkare kräver åtgärder mot teknikproblemen på NKS

Dödsfall på NKS anmält till polisen

Dygnet blev en sekund längre – patientlarm slogs ut