»Läkarförbundet anser att vinstbegränsning inte är ett effektivt vapen mot de problem som kan finnas med offentligt finansierad privat sjukvårdsverksamhet.«

Det skriver SLF i ett remissvar till regeringen och finansdepartementet.

Regeringens särskilda välfärdsutredare Ilmar Reepalu har föreslagit ett vinsttak på sju procent, plus statslåneräntan, för företag som bedriver offentligt finansierad välfärd. På måndagen meddelade Konkurrensverket att det inte anser att det finns några övervinster på den konkurrensutsatta välfärdsmarknaden och att myndigheten därför avstyrker huvudförslaget i den så kallade välfärdsutredningen. SLF gör nu detsamma.

»Det som beskrivs som utredningens syfte tycks bygga på det felaktiga och ideologiskt grundade antagandet att vinst för ett privat vårdföretag innebär mindre vård för brukarna. En rimligare målsättning borde vara att säkerställa att offentliga medel resulterar i så mycket välfärdsproduktion, av så hög kvalitet, som möjligt«, står det i förbundets remissvar.

SLF beskriver den studie som förbundet har gjort, där man undersökt primärvårdens möjligheter att ge vård och service till patienterna. Läkarförbundet menar att både läkare och patienter är speciellt nöjda med småskaliga, personalägda vårdcentraler. Men om utredningens förslag går igenom är förbundet övertygat om att det kommer att »slå undan benen på de mindre och mellanstora vårdföretagen, som redan i dag ofta drivs av ägare inom professionen, på plats i verksamheten«.

SLF ser också att nyetablering inom den privata vårdsektorn skulle upphöra, att anställningstryggheten skulle försämras och att det skulle bli svårare att ta anställning i ett sådant företag. Anledningen är att det, med ett vinsttak, inte byggs en ekonomisk buffert som skulle behövas vid tillfälliga förluster.

Förbundet refererar också till att välfärdsutredningen själv påpekar att förslaget främst slår mot de mindre företagen, även om det är storföretagens vinster man försöker komma tillrätta med. Och det drabbar kvinnligt företagande extra hårt, menar SLF, då det finns en högre andel kvinnliga företagare i mindre vårdföretag.

Läkarförbundet är också kritiskt till förslaget om att landsting och kommuner ska kunna säga upp avtal i förtid. »Vi känner en oro för att de civilrättsliga reglerna och möjligheterna till skadestånd därmed försämras gentemot dagens redan osäkra system«, står det i remissvaret.

Sveriges läkarförbund tycker att utredningen missar målet att använda offentliga medel så klokt som möjligt och att det i stället slår över åt andra hållet. Rörelsemarginalen är 5–6 procent, och det behövs för att klara tillfälliga nedgångar. SLF tror inte heller att en övergång till helt offentligt driven vård minskar kostnaderna.

Läs också:

Välfärdsutredningen: Inför vinsttak på sju procent

SLF: »Välfärdsutredningen åsidosätter patienternas behov«