Ett antal experter hos Läkemedelsverket har dolt sina inkomster från läkemedelsindustrin, visar SvD:s granskning. Som exempel finns ett vetenskapligt råd, även anställd vid ett universitet, som tog emot nära 240 000 kronor från läkemedelsbolag, utan att någon jävsdeklaration lämnats in till Läkemedelsverket. Det är emot myndighetens interna regelverk.

Därtill har flera av läkarna i den expertgrupp som tog fram riktlinjer för hepatit C-läkemedel fått betalt av företag som producerar just sådana läkemedel. De 25 experterna i gruppen kom dels från Läkemedelsverket, dels från sjukhus och lärosäten.

Myndighetens egen kontroll visade ingen jävssituation. Men SvD:s granskning avslöjar bland annat att en person mottagit över 200 000 kronor, en annan 120 000 och en tredje 90 000 kronor.

– Vi måste titta på om vi kan bättra våra rutiner, i vart fall ska vi årligen ta in jävsdeklarationer, säger Joakim Brandberg, Läkemedelsverkets verksjurist.

Efter avslöjandet har myndigheten meddelat att den kommer att begära nya jävsdeklarationer.

Tidigare har SvD även avslöjat hur ett 60-tal personer både får utbetalningar från läkemedelsindustrin och sitter som experter i landstingens läkemedelskommittéer.