Fackförbunden Vision, Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet begärde nyligen att sjukhusledningen skulle presentera en handlingsplan som innehöll svar på fem frågor från facken. Svaret kom, men de beskrivna åtgärderna är inte tillräckliga, enligt de fackliga organisationerna.

Fackförbunden är inte nöjda med hur ledningen tänkt om fyra av punkterna, som handlar om hur problemet med underbemanning ska lösas. Bland annat saknar de en förklaring till varifrån medel att anställa vårdnära personal för städning ska tas.

– Om man tittar i upphandlingarna finns det inte upphandlat. Kanske kan varje avdelning anställa städare, men vi vet inte för vilka medel. Det får inte ske på bekostnad av några sjukskötersketjänster, säger Eva Håkansson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Karolinska universitetssjukhuset, till Vårdfokus.

Den punkt där facken tycker att de har fått ett svar som de är nöjda med gäller kraven på hur underbemannade avdelningar ska kunna ta emot fyra–sex överbeläggningar. Det gäller bara om det finns möjlighet och sker i samråd med personalen, enligt Eva Håkansson.

Facken har nu gjort en gemensam 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.