– De påtalar patientsäkerhetsrisker och därför kommer IVO att göra en verksamhetstillsyn och ge vårdgivaren möjlighet att svara på det som framförts i skrivelsen, säger Mari-Ann Larsen, enhetschef för IVO Sydväst, till Läkartidningen.

Arton läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på Sahlgrenska universitetssjukhuset berättade i ett brev till IVO om två fall där behandling dröjt. I det ena fallet avled patienten, i det andra hade tillståndet kunnat bli livshotande, menar personalen. De skrev att deras »tvärprofessionella kliniska bedömning är att patientsäkerheten är hotad«.

Personalen vänder sig också emot ett uttalande från chefsläkaren Görel Nergelius. Hon har uttalat sig i medier om att sjukhusledningen inte fått några indikationer på att antalet vårdskador skulle ha ökat.

IVO ska nu alltså inleda en tillsyn. Inom de närmaste veckorna ska en begäran formuleras och skickas till Västra Götalandsregionen. Regionen får sedan tre, fyra veckor på sig att svara.

Läs även:
Personalen ber IVO granska akuten på Sahlgrenska
Situationen på Sahlgrenskas akut kan ge vite