Som Läkartidningen tidigare berättat har valkommittén vid Karolinska institutet, KI, fört fram Ole Petter Ottersen som enda kandidat till att bli universitetets nya rektor.

Som en del i rekryteringsprocessen kallade valkommittén på tisdagen den så kallade hörandeförsamlingen på KI, som representerar lärare, studenter och övrig personal, till ett samråd.

Hörandeförsamlingens roll är enbart rådgivande men Mikael Odenberg, konsistoriets ordförande, menade att ett brett stöd från församlingen är viktigt.

– Om ni inte vill ha honom, startar vi om processen. Men jag hoppas att det alternativet inte ska bli aktuellt, sa han enligt ki.se.

Mikael Odenberg försäkrade dessutom att rekryteringsprocessen skötts »utomordentligt korrekt«.

Efter diskussion och en sluten omröstning stod det klart att en överväldigande majoritet i hörandeförsamlingen röstat för att föreslå Ottersen som ny rektor till regeringen.

Ole Petter Ottersen, nuvarande rektor vid Oslo universitet, var själv närvarande vid samrådet. Förutom att presentera sig själv berättade han bland annat att en av hans viktigaste uppgifter – om han blir utsedd till ny KI-rektor ­– blir att skapa entusiasm i organisationen.

– Arbetsglädjen har blivit lidande under det här året och som forskare vet jag att för att få något gjort är arbetsglädjen det allra viktigaste, sa han enligt ki.se.

Läkartidningen har tidigare rapporterat att Ole Petter Ottersen, trots att han inte är utsedd till ny rektor, redan presenterat sin programförklaring på KI:s internwebb.

Det slutgiltiga beslutet att utse ny rektor för Karolinska institutet fattas av regeringen.

Ole Petter Ottersens förordnande som rektor vid Oslo universitet går ut sommaren 2017.

Läs också:

Tilltänkt KI-rektor presenterar sin programförklaring

Oslorektor föreslås som ny rektor för Karolinska institutet