Stockholms läns landsting sa upp majoriteten av de lokala jour- och beredskapsavtalen för läkare i januari. Landstingets målsättning var att det nya landstingsövergripande avtalet skulle vara färdigförhandlat och börja gälla första april.

Men nu har landstinget och läkarföreningen kommit överens om att de lokala avtalen ska fortsätta gälla till sista augusti, eftersom det nya avtalet inte är i hamn. Enligt landstinget är en annan anledning den stundande sommarplaneringen.

– Arbetsgivarsidan har inte tagit fram något underlag. Man har inte gjort några beräkningar och inte tagit reda på vad detta får för konsekvenser för arbetsmiljön eller för patienterna, säger Johan Styrud som är ordförande i läkarföreningen.

Han tror att landstingen kommer att få skjuta upp införandet av de nya jour- och beredskapsreglerna ännu längre. 

– Arbetsgivaren arbetar med detta just nu och vi träffas en gång i veckan för att förhandla om det nya avtalet. Men arbetet går långsamt och i den här takten är vi inte klara till sista augusti.

Enligt Ulf Åkesson, förhandlingschef i Stockholms läns landsting, handlar det inte om att spara pengar utan om att skapa gemensamma villkor för jour- och beredskap för att kunna genomföra framtidens hälso- och sjukvård,.

– Avtalet kommer för de flesta sannolikt leda till att ersättningsnivåerna i stort sett blir oförändrade, men vissa kan komma att få en högre ersättning och andra en lägre vilket är ofrånkomligt, säger han i en kommentar.

Beslutet att säga upp de lokala avtalen fick skarp kritik från läkarföreningen som varnade för att beslutet skulle slå hårt mot sjukvården, skapa kaos och en dyrare och mindre effektiv vård.

– Detta kommer att skapa totalt kaos och inte leda till några förbättringar alls. Tyvärr förstår inte landstingspolitikerna det eftersom de inte tagit reda på fakta, sa Johan Styrud till Läkartidningen när politikerna hade fattat beslutet.

Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd, sa i sin tur att man arbetar på ett gammaldags vis  inom akutsjukvården och att det nya avtalet kommer att leda till en bättre bemanningsmix och kontinuitet över dygnet.

Läs också: 

Skarp kritik mot gemensamt jouravtal i Stockholm

Upprörda känslor på frågestund om schemaläggning