För att kunna möta framtidens utmaningar måste den svenska sjukvårdens resurser i hög grad styras om mot primärvården. Det konstaterade utredaren Göran Stiernstedt i betänkandet »Effektiv vård«, som presenterades i början av 2016.

– Vi behöver en genomgripande förändring av hela hälso- och sjukvården. De utmaningar vi står inför kräver ett mera aktivt ingripande från regeringen än från kanske någon tidigare regering, sa sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vid en pressträff på torsdagen.

– Vi tror att en sjukvård som är effektiv för de mest resurskrävande patienterna är en vård som också är bra för alla patienter. Och det är den stora omställningen vi nu behöver göra.

För att genomföra detta tillsätter regeringen en särskild utvecklare som ska leda arbetet med att förändra sjukvården. Uppdraget går till Anna Nergårdh, i dag biträdande landstingsdirektör samt chefläkare i Stockholms läns landsting.

– Det är ett omfattande uppdrag, men det är en ära att få det. Jag brinner för hälso- och sjukvården och för en god vård. Förväntningarna från patienterna och från medborgarna har förändrats, men sjukvården har inte förändrats i samma takt. Det pågår många goda initiativ runt landet, men de behöver samordnas och spridas. Och där tror jag att jag kommer att kunna göra ett arbete som för utvecklingen framåt.

På frågan varför hon tror att uppdraget gick till just henne svarar Anna Nergårdh:

– Jag tror att det har att göra med att jag på relativt kort tid sett många olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet. Både i Stockholm men också genom att ha deltagit nationellt i olika arbeten. Det ger mig stora möjligheter att lägga det här stora pusslet som måste ligga till grund för de förändringar som måste göras.

Vilken är i ditt tycke primärvårdens största utmaning i dag?

– Jag har svårt att isolera utmaningen just till primärvården. När vi pratar om den nya primärvården så pratar vi inte om mer av samma primärvård som i dag. Det är viktigt att påpeka att det här är en systemförändring. Primärvården behöver få ett annat uppdrag än i dag som är bredare, som finns när patienterna behöver det och som kan stå för en kontinuitet som är större än i dag. Men det är inget som primärvården kan göra själva utan det handlar om att flytta resurser från ett akutsjukhustungt system. Och då pratar vi inte bara om ekonomiska resurser utan det handlar om hela kompetensförsörjningen, för att kunna bygga upp den här nära vården.

Anna Nergårdh konstaterar att hennes uppdrag måste ske i bred samverkan med patientorganisationerna, professionerna och huvudmännen.

– Det här är det stora jobba–ihop–uppdraget – det är ingen »quick–fix«. Men jag tar mig an det med gott mod och stor uthållighet.

Enligt Gabriel Wikström behövs en särskild utvecklare för att ta vara på och samordna de förslag som kommit fram ur Göran Stiernstedts utredning, men också för att få fram en gemensam plan mellan staten och landstingen.

– Dels behöver vi ta hand om en del av förslagen från Stiernstedts utredning – man kan säga att de behöver lite finish för att de ska kunna bli konkret regeringspolitik. Det handlar om konsekvensanalyser och det handlar om att det finns en del annat efterarbete som behöver göras. Men den stora uppgiften för en utvecklare är att få ihop den statliga och regionala nivån på ett mycket bättre sätt. Det handlar om att ta fram den här planen för hur svensk primärvård ska kunna stärkas och moderniseras. Det kommer att vara den viktiga uppgiften.

Finns det något förslag som du tycker att Anna Nergårdh bör fokusera på i första hand?

– Ett som är intressant, som jag tror att man med ganska små åtgärder skulle kunna göra till konkret politik, handlar om en moderniserad vårdgaranti. Tanken är att göra den professionsneutral och därmed avlasta läkarna från en del besök, men framför allt använda alla kompetenser på ett mycket bättre sätt, säger Gabriel Wikström.

Beslutet att utnämna Anna Nergårdh välkomnas av Sveriges läkarförbund.

– Anna är en mycket kompetent person med en intressant bakgrund och jag ser fram emot ett konstruktivt samarbete i dessa frågor, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande

Enligt Heidi Stensmyren är den rådande situationen sådan att gränsen då det inte längre går att garantera en fungerande primärvård med godtagbar kvalitet är nära.

– Detta är ett steg i rätt riktning, men Sverige behöver också en mer genomgripande, nationell reform av primärvården som säkrar en fullt utbyggd primärvård till hela befolkningen. För det ser vi att det behövs ett tydligt nationellt grunduppdrag och nationellt fastställda finansieringsprinciper, säger hon.

Anna Nergårdhs uppdrag sträcker sig till 31 mars 2019, men med delredovisningar i juni 2017 och juni 2018. Det innebär att hon tar tjänstledigt i två år från sina uppdrag inom Stockholms läns landsting. 

Läs mer:

Stiernstedt: Sverige måste ställa om mot mer primärvård

Hoppet om en primärvårdsreform växer

Anna Nergårdh

Gör: Biträdande landstingsdirektör, chefläkare samt överläkare kardiologi i Stockholms läns landsting.

Utbildning: Specialistläkare i kardiologi och internmedicin.

Bakgrund och tidigare erfarenhet: Läkarutbildning vid KI 1989-1995, leg läkare 1996, specialist i kardiologi och internmedicin 2002, doktorsexamen i medicin 2006 vid KI, verksamhetschef kardiologi Södersjukhuset 2006-2010, chefläkare Södersjukhuset 2010-2013, chefläkare SLL 2013. Styrelseledamot Hjärt–lungfonden sedan 2010, samt styrelseledamot i Socialstyrelsen sedan 2016.

Källa: Hjärt–lungfonden