Tanken var att användningen av hyrläkarna i psykiatrin skulle fasas ut till hösten. Men med en nationell brist på specialister har det inte varit möjligt, skriver tidningen Sydöstran. Hälften av alla läkare i psykiatrin är hyrläkare och de specialister som landstinget själva börjat utbilda hinner inte bli klara till september.

De nyanställningar som gjorts har inte mer än täckt bortfallet i form av avgångar och därmed finns bristen på specialister kvar, skriver Bodil Sundlöf, förvaltningschef för psykiatri- och habiliteringen, i den konsekvensbeskrivning som Sydöstran tagit del av. Därför anser förvaltningen att det inte är möjligt med ett hyrläkarstopp i år.

Hade ett sådant införts skulle det leda till exempelvis fördröjda diagnoser och behandlingar, ökad psykisk ohälsa, ökat lidande för patienter och närstående, ökad risk för feldiagnoser och felbehandlingar och ökad risk för självmord. Det skulle också innebära att flera mottagningar blev av med sina specialister och det skulle påverka öppettiderna på beroendeavdelningens dygnet runt-vård, och att patienter sökte sig till andra landsting.

Förvaltningen föreslår att hyrläkarstoppet skjuts fram till 2019, skriver Sydöstran.

Läs också:

Hyrpersonal kostade 4,6 miljarder 2016

Så ska beroendet av inhyrd personal elimineras

60 åtgärder mot ett minskat hyrläkarberoende i psykiatrin