Det obligatoriska momentet ska ingå i de utbildningar där man i arbetet möter våldsutsatta kvinnor och barn, vilket är utbildningar till läkare, jurist, fysioterapeut, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare.

Målet är att studenterna ska få kunskap att förebygga och upptäcka våld och också kunskap om vilka insatser som ger effekt, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

− Kunskap om våld i vissa yrkesgrupper kan vara helt avgörande för att rädda liv. Obligatorisk undervisning om mäns våld i nära relationer på utbildningar där studenterna kommer möta våldsutövare och våldsutsatta i sina framtida yrken är en grundläggande åtgärd som efterlysts i årtionden, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Förslaget är en del av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som presenterades i november 2016.