Som Läkartidningen tidigare berättat har regeringen nyligen lämnat två lagförslag till lagrådet.

Ett förslag rör driftsformer för universitetssjukhus där syftet är att motverka att dessa privatiseras.

Det andra förslaget handlar om att säkerställa att prioriteringsprinciperna inom hälso-och sjukvården följs så att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar inte ska kunna gå före i kön hos vårdgivare vars verksamhet delvis är offentligt finansierad.

Nu har lagrådet lämnat sina yttranden och båda förslagen får kritik.

Lagrådet konstaterar för det ena förslaget att det saknas en angivelse för vad som avses med ett universitetssjukhus, och att regeringen föreslås få avgöra vilka sjukhus som är universitetssjukhus.

Enligt lagrådet gör det att regeringen får stora befogenheter, vilket skulle kunna leda till att regeringen definierar alla offentligt drivna sjukhus som universitetssjukhus och att förbudet om privatisering då kan gälla alla dessa.

Lagrådet föreslår därför att förslaget formuleras om.

I yttrandet om det andra lagförslaget menar lagrådet bland annat att det inte framkommer hur patienter som saknar privat sjukvårdsförsäkring gynnas om lagförslaget genomförs. Dessutom framgår inte hur de föreslagna bestämmelserna skulle kunna utvärderas.

Enligt lagrådet har det inte visats att lagstiftningen behövs, och mot bakgrund av det kan genomförandet av lagförslaget inte tillstyrkas.

Läs mer:

Efter kritiken: Lagförslag om universitetssjukhus ändras

SLF: Privata sjukvårdsförsäkringar måste analyseras bättre

Flera kritiska till förslaget om driftsformer för universitetssjukhus