Den aktuella artikeln »Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats« publicerades i tidskriften Nature Communications 2014 (2014;5:3562) och har Paolo Macchiarini som huvudförfattare.

Artikeln anmäldes för misstänkt oredlighet i forskning redan 2014. Ärendet utreddes av Karolinska institutets dåvarande ledning, som 2015 beslutade att fria artikelförfattarna från anklagelserna.

Men en ny granskning inleddes 2016, då KI begärde ett yttrande angående artikeln från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.

Enligt expertgruppens bedömning, som offentliggjordes i september 2016, konstateras att bristerna i artikeln var så allvarliga att de utgjorde oredlighet i forskning.

Expergruppen menade också att det inte råder något tvivel om att artikelns huvudförfattare, Paolo Macchiarini, ytterst är ansvarig för innehållet i artikeln och att han därför gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Men expertgruppen ansåg dessutom att om det finns så allvarliga brister att vetenskaplig oredlighet kan konstateras så faller ansvaret på samtliga författare.

Efter expertgruppens bedömning beslutade KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright i december förra året att fälla artikeln för oredlighet, och att Paolo Macchiarini samt tre medförfattare därmed gjort sig skyldiga till forskningsfusk.

I samband med det beslutet begärde KI att Nature Communications omedelbart skulle dra tillbaka artikeln, vilket nu skett.

Läs också:

KI: Macchiarini skyldig till forskningsfusk

Expertgruppen för oredlighet i forskning: Macchiarini skyldig till fusk