Metoden som Rättsmedicinalverket tagit fram för medicinsk åldersbedömning av asylsökande innefattar röntgenbilder av två visdomständer och magnetkameraundersökning av knäled. Därefter ska bilderna analyseras av två av varandra oberoende tandläkare och två röntgenläkare. Om alla fyra bedömer att visdomständer eller knäled är »fullmogna« ska en rättsläkare i den samlade bedömningen intyga om bilderna talar för att personen är vuxen.

Det är de asylsökande själva som måste godkänna den medicinska åldersbedömningen. Den som inte accepterar en medicinsk åldersbedömning riskerar att inte få stanna i Sverige.

– Bevisbördan ligger på den som söker. Det här är en metod som fungerar i de flesta andra länder, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) till DN.

Enligt DN har Rättsmedicinalverket upphandlat tandläkare och röntgenläkare i sex regioner för ändamålet.

Ett viktigt syfte med att införa medicinska åldersbedömningar är att asylsökande barn och vuxna inte ska blandas och bo på samma boenden.

Barnläkarföreningen har tidigare varit kritisk till medicinska åldersbedömningar i asylärenden, men nu accepterar de Rättsmedicinalverkets metod.

– Men man måste alltid ta hänsyn till individuella variationer, säger Anna Bärtås, ordförande i Barnläkarföreningen, till DN.

Läs mer:

Smer: Etiskt försvarbart att använda medicinsk åldersbedömning

RMV presenterade metoder för medicinsk åldersbedömning

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande ska starta till hösten

Socialstyrelsen ska utreda åldersbestämning med magnetkamera

Läkarförbundet: Osäkra metoder utsätter läkaren för etisk stress

Magnetkamera ger ökad säkerhet