De två professorerna har inte följt bestämmelserna för inhämtande av tillstånd från myndigheter, skriver rektorn i sitt beslut. De har även lämnat vilseledande information i sina artiklar och till universitetets oredlighetsråd angående dokumentation av studiens etiska status, tillstånd från Läkemedelsverket och organdonation.

Ärendet gäller forskning om donerade blodkärl som behandlats med framodlade celler från benmärg, alternativt donerat blod, och opererats in på barn. Studierna har publicerats i två vetenskapliga artiklar: dels i The Lancet 2012, dels i EBio Medicine 2014.

Som Läkartidningen berättade i höstas kritiserade en extern utredning fyra fall av behandling med stamcellsbehandlade organ, däribland de blodkärl som opererats in i buken på barn. En annan professor hotade också att polisanmäla Sahlgrenska universitetssjukhuset för operationerna där de stamcellsbehandlade organen användes. Hjärt-lungfonden stoppade dessutom anslag till en av de två nu fällda forskarna när det stod klart att denne misstänktes för fusk.

Någon disciplinpåföljd är inte aktuell eftersom preskriptionstiden är två år och artiklarna publicerades för längre sedan än så, skriver Göteborgs-Posten, som pratat med rektor Pam Fredman.

– Men det här är två allvarliga beslut som naturligtvis har sina konsekvenser för individerna. Vilka det blir kan jag inte spekulera i, men besluten blir kända hos finansiärer och tidskrifter, säger hon till tidningen.

Hon menar även att det inte har framkommit något som skulle göra att frågan borde tas till Centrala etikprövningsnämnden, CEPN. Detta trots att en av forskarna skickat en vädjan att CEPN borde granska fallet, med hänvisning till sakfel och formaliafel i Göteborgs universitets egen utredning.

Universitetets oredlighetsråd var inte enigt i beslutet att fälla de två forskarna. Två av rådets åtta ledamöter ville fria forskarna då de tyckte att det visst rörde sig om sjukvård och inte forskning. Men det är alltså en mening som universitetets rektor inte delar.

Bo Risberg, professor emeritus i kärlkirurgi och tidigare ordförande i universitetets forskningsetikkommitté och sekreterare i regionala etikprövningsnämnden, tycker att det är den största skandalen någonsin på Sahlgrenska akademin och på sjukhuset. Han har tidigare skrivit i Läkartidningen om fallet. Bo Risberg påpekar stora likheter med Macchiarini-fallet, såsom att stadiet med djurexperiment har underlåtits, varvid han tycker att etikprövningslagen borde ses över och skärpas så att det kan undvikas i framtiden.

Men på sätt och vis tycker han att ärendet på Sahlgrenska är värre än Macchiarini-affären.

– Här fanns det, vad gäller de tre barnen som transplanterades, kroppsegna organ – lårvener – att tillgå. Det finns aldrig något försvar för att sätta in något konstgjort som är oprövat. Det gör mig så himla bedrövad att se det, säger han till Göteborgs-Posten.

Han tycker att Västra Götalandsregionen, i egenskap av universitetssjukhusets ägare, borde tillsätta en oberoende utredning. 

Läs mer
Sahlgrenska kritiseras i extern utredning
Stoppade anslag till fuskmisstänkt forskare i Göteborg
Krav på Sahlgrenska att polisanmäla bilder