Fyra personer avled och femton skadades i det misstänkta terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i fredags. Nu meddelar Stockholms läns landsting i ett pressmeddelande att sju personer fortfarande vårdas på akutsjukhus i länet. Två av dessa uppges få vård på intensivvårdsavdelning.

Landstinget fortsätter också att arbeta i stabsläge, vilket innebär att ledningen är samlad för att följa händelseutvecklingen och snabbt kunna fatta nödvändiga beslut. Däremot har länets akutsjukhus återgått till normalläge.

På Karolinska universitetssjukhuset, som gick in i katastrofberedskap i både Solna och Huddinge, samlades under gårdagen medarbetare vid större personalmöten för att reflektera och prata om fredagens händelse och den efterföljande insatsen. Det hölls också en tyst minut.

– Vi blev inte rädda – för vi var väl förberedda. Detta tack vare många bra övningar i olika delar av Karolinskas organisation, den senaste bara dagarna innan, säger Anna Jansson, funktionsområdeschef och stabschef som ledde katastrofarbetet i Solna, i ett pressmeddelande.

Även sjukhusdirektör Melvin Samsom hyllar medarbetarna:

– Vi har visat att vi kan prestera på en mycket hög nivå, och klarade av det på ett väldigt professionellt sätt. Tack för alla era ansträngningar, säger han.

På Södersjukhuset planeras liknande stormöten nästa vecka. Mötena ska vara öppna för samtliga medarbetare, och tanken är bland annat att medarbetare från olika delar av organisationen ska få berätta om händelseförloppet och hur arbetet fortlöpte.

Också på Capio S:t Görans sjukhus kommer personalmöten att hållas med de medarbetare som var mest involverade i krisarbetet, inklusive delar av krisledningen.

– Vi kommer ha ett möte i morgon där många av de som var med under händelsen kommer att träffas för att utvärdera och reflektera över vad som hände, vad som fungerade bra och vad vi kan dra för lärdomar, säger Anders Persson, informatör på S:t Görans sjukhus, till Läkartidningen.

Uppslutningen från sjukvårdpersonal i samband med lastbilsattacken var mycket stor. Från både Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset har det kommit rapporter om att det strömmat till väldigt många anställda som velat erbjuda sin hjälp.

– Beredvilligheten var enorm. Från hög till låg – alla ville hjälpa till. »Jag finns, vad ska jag göra?« var en inställning som gick igenom hela organisationen. Det var inte få som hörde av sig – det var en hel skock, säger Mats Beckman, funktionsenhetschef för akut och trauma på Karolinska universitetssjukhuset till Sjukhusläkaren.

Johanna Green, pressansvarig på Södersjukhuset, vill dock nyansera uppgifterna om att sjukvårdspersonal blivit avvisade från sjukhuset i samband med fredagens händelse. Hon menar att det snarare handlade om att försöka planera för en situation som eventuellt skulle kunna pågå i dagar, och att man i sådant fall skulle kunna ringa in personal som ville ställa upp när de som redan var i tjänst skulle behöva avlösas.

– Snarare än att man avvisade dem så samlade man vetskapen om att det fanns folk som var beredda och kunde jobba. Mer att: »Ni får gå hem och vila en stund och så kanske vi ringer om ni skulle behövas längre fram«, säger hon.

– Men det var många som ville hjälpa till. Det kände även vi som arbetar administrativt. Den allmänna inställningen var: »Jag stannar kvar på jobbet och ser vad jag kan göra«. Folk ville bidra på något sätt.

Parallellt med att ta hand om skadade och erbjuda krisstöd till dem som behöver det, inleder Stockholms läns landsting en utvärdering av insatserna efter dådet.

– Efter en sådan här allvarlig händelse och stor insats så görs självfallet mer ingående utvärderingar och det kommer vi också göra i samarbete med de verksamheter som är involverade, säger Patrik Söderberg, katastrofmedicinsk chef vid Stockholms läns landsting, i ett pressmeddelande.

Även Socialstyrelsen meddelar i dag att man fortsatt befinner sig i den krisledningsorganisation som aktiverades i fredags. Socialstyrelsen följer läget och stödjer landsting och regioner vid behov, samt ger stöttning i samordningen av psykologiskt krisstöd.