– Samarbetet mellan sjukvård och sjukförsäkringen måste fungera bättre. Mitt syfte med utredningen är att stärka hälso- sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen och förbättra stödet till den som blir sjukskriven, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen kan det faktum att hälso- och sjukvården och Försäkringskassan styrs av olika huvudmän skapa problem. Med tidiga insatser från hälso- och sjukvårdens sida kan sjukskrivning i vissa fall förebyggas, och i de fall då en sjukskrivning är nödvändig är vårdens behandlings- och rehabiliteringsinsatser ofta avgörande för att den sjukskrivna så småningom ska kunna återgå i arbete. Men, skriver regeringen: ökade insatser från hälso- och sjukvården kan innebära ökade kostnader för landstingen. I gengäld kan det leda till minskade kostnader för staten på grund av minskad sjukfrånvaro – varför behovet av finansiell samordning bedöms vara stort. 

Utredaren ska både kartlägga hur omfattande denna finansiella samordning bör vara och föreslå hur den ska regleras. Till utredare utses Vivianne Macdisi (S), regionråd i Region Uppsala.

– Som sjukvårdspolitiker i region/landsting ser vi ofta att gränsdragningar och finansiering kan bli ett hinder för bästa stödet till personer i sjukskrivningsprocessen. Det ska bli spännande att ta sig an uppdraget, säger hon i pressmeddelandet.

Förslagen ska presenteras senast den 30 november 2018.

Läs också:

Kompletteringar till Försäkringskassan ett växande arbetsmiljöproblem

Riksrevisionen ska granska läkares bedömningar vid sjukskrivning