Det var i förra veckan som Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet (GU) beslutade att fälla två forskare för oredlighet i forskning. Beslutet gällde två vetenskapliga artiklar om forskning med donerade blodkärl som behandlats med framodlade celler från benmärg, alternativt donerat blod, och opererats in på tre sjuka barn vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

I en mejlintervju med Dagens Medicin uttalar sig nu en av de fällda forskarna, Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi:

– Min utgångspunkt var att göra gott. Steget till att stämplas som fuskare är stort för mig och jag är djupt olycklig för detta – trots att jag hade gjort samma sak i dag. Kan jag hjälpa en patient så väger det tyngre än åsikter fem år senare. Jag är villig att riskera mitt rykte om det kommer patienten till godo och så kommer jag agera även framledes, skriver han till tidningen.

Enligt GU:s rektor var ingreppen att likställa med forskning och de skulle därmed ha etikprövats. Det saknades också nödvändiga tillstånd från Läkemedelsverket. Rektorn skriver dessutom i sitt beslut att forskarna lämnat vilseledande information i sina artiklar.

Michael Olausson hävdar å sin sida att det inte rörde sig om forskning utan sjukvård, och att de tillstånd som behövdes för de enskilda patienterna ska ha funnits.

På frågan om varför behandlingarna inte föregicks av djurförsök hänvisar Michael Olausson till att ingreppen gjordes för enstaka patienter enligt sjukhusundantaget.

– Det här var inte en planerad serie av patienter eller en studie. Decellulariserade blodkärl/klaffar har använts sedan länge på människa. Det nya var behandling med patientens egna blodkroppar. Men vi bedömde att riskerna var mindre än vinsterna. I slutändan är det viktiga hur det går för patienten och där har det gått bra för samtliga.

Han bemöter även den skarpa kritiken som kom från Bo Risberg, professor emeritus i kirurgi vid Göteborgs universitet. I en debattartikel i Läkartidningen menade han bland annat att valet av den aktuella behandlingsmetoden för de tre barnen var felaktig.

Michael Olausson anser att Bo Risberg »har fel i sak och att han inte är insatt i problematiken«.

Läs mer:

Två forskare skyldiga till forskningsfusk

Sahlgrenska kritiseras i extern utredning

Stoppade anslag till fuskmisstänkt forskare i Göteborg

Krav på Sahlgrenska att polisanmäla bilder