Som Läkartidningen tidigare berättat kommer den nya organisationen på NKS innebära att sjukhuset får en så kallad intensivakut. Tanken är att endast de svårast sjuka patienterna ska vårdas där, och då sjunker antalet patienter kraftigt. Från dagens omkring 85 000 besök per år, till 15 000 eller ännu färre.

För att kirurgerna dels inte ska gå sysslolösa, dels kunna behålla sin kirurgiska kompetens och kunna forska, är det därför tänkt att de ska rotera runt på andra sjukhus. Det uppger Svenska Dagbladet.

– Det är så korkat att man tar sig för pannan. Vi ska gå från en traumavård i världsklass till något horribelt bara för att man vill spara pengar och inte ha en öppen akutmottagning, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, till tidningen.

Politiker har tidigare lyft fram de nordiska grannländerna som exempel och menat att motsvarande akutmottagning finns i exempelvis Norge. Men så som planerna ser ut för NKS intensivakut, blev det aldrig i Oslo.

– 2008 höll det på att gå samma väg i Oslo när man ville bygga ett nytt sjukhus utan att bestämma innehållet först. Man höll på att ödelägga traumavården när man skulle ha in den på ett elektivt och högspecialiserat sjukhus utan akutkirurgi och andra nödvändiga specialiteter, säger Tina Gaarder, chef för traumakirurgin på Oslo universitetssjukhus Ullevål, till Svenska Dagbladet.

Hon är tacksam att den idén aldrig realiserades och hon hoppas att den inte förs upp på nytt. Nu varnar hon för att NKS ska göra det som Oslo till slut undvek.

– Därför är det tragiskt om nu Stockholm gör detta misstag, säger hon.

Läs mer:
NKS blir med »intensivakut«

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning