Martin Ingvar har varit med och sålt en IT-plattform, som enligt kritiker utvecklats i ett samarbete mellan landstinget och Karolinska institutet, KI. Genom det har han tjänat miljoner kronor, rapporterar Dagens Nyheter.

Samarbetet mellan landstinget och KI, kallat Program 4D, ska bland annat ta fram nya vårdmetoder och mäta vårdkostnader för artriter, typ 2-diabetes, bröstcancer och hjärtsvikt. Det har totalt fått 133 miljoner kronor i anslag från Stockholms läns landsting och KI. Därtill har det kommit pengar från myndigheten Vinnova.

Martin Ingvar är ordförande i styrgruppen. Hans agerande har väckt kritik och KI har nu inlett en internutredning, uppger DN. Den digitala plattformen i fråga utvecklades i offentlig regi, men IT-lösningen fortsatte sedan att utvecklas av Martin Ingvar tillsammans med en vd för en inblandad IT-leverantör.

– Vi kollar om något gått fel till när man sålde rättigheterna. Det finns en grupp som tycker att de har blivit förfördelade, säger Peter Ambroson, internrevisor på KI, till tidningen.

Enligt Martin Ingvars kritiker ska han ha tagit delar av den digitala vårdplan som utvecklats med hjälp av offentliga medel och fört in i ett annat bolag. 

Vicerektorn själv framhåller att han har arbetat med frågorna bakom IT-plattformen i tio år och själv äger rättigheterna till det som har sålts vidare. 

– I Sverige har vi ett begrepp som heter lärarundantag, vilket betyder att det är läraren vid ett universitet, och inte universitetet, som äger rättigheterna till en idé, som har tagits fram inom lärarens forskningsgrupp. I det här fallet gäller det en idémassa, som jag har utvecklat självständigt tillsammans med en partner, säger Martin Ingvar till Dagens Medicin.

Han välkomnar dock utredningen.

– När utredningen är klar ska jag diskutera med uppdragsgivaren huruvida det ska ha konsekvenser för mitt deltagande i 4D eller inte, säger Martin Ingvar till Dagens Nyheter.

Företaget som köpte IT-plattformen gick ut med ett pressmeddelande i februari, och det var först då som Martin Ingvars övriga kollegor blev medvetna om affären. Priset för plattformen var två miljoner kronor och aktier som då var värda 4,4 miljoner.