I studien, som genomförts av forskare vid Karolinska institutet, Handelshögskolan i Stockholm och universitetet i Zürich, fick 340 friska kvinnor i åldern 18–35 år slumpmässigt tre månaders behandling med antingen p-piller innehållande etinylöstradiol och levonorgestrel (den vanligaste formen av kombinerade p-piller i Sverige) eller placebo. 

De kvinnor som fick p-piller skattade såväl sin generella livskvalitet som mer specifika saker – exempelvis humör, självkontroll och energinivå – som lägre än vad kvinnorna som fått placebo gjorde. Någon signifikant ökning av depressiva symtom bland kvinnorna som fått p-piller syntes däremot inte.

Forskarna poängterar att resultaten bör tolkas med försiktighet då förändringarna var relativt små, och påpekar även att de inte kan generaliseras till andra typer av kombinerade p-piller. Men för enskilda kvinnor kan de ändå ha betydelse, menar forskarna:

– Denna möjliga försämring av livskvalitet bör uppmärksammas och beaktas i samband med förskrivning av p-piller och vid val av preventivmetod, säger Niklas Zethraeus, docent vid institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Studien, som heter »A first choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women –  a double-blind, randomized, placebo-controlled trial«, har publicerats i Fertility and Sterility.

Samma forskarteam har tidigare även visat att p-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse.

Färska siffror från E-hälsomyndigheten visar att unga kvinnors uttag av p-piller har ökat markant sedan dessa blev gratis för kvinnor upp till 21 år över hela landet från och med 1 januari 2017. Under årets första kvartal plockades 20 procent fler p-pillerförpackningar ut av kvinnor upp till 21 år jämfört med första kvartalet 2016, skriver nyhetsbyrån TT.