Svårighetsgraden på det medicinska kunskapsprovet, som ersatte det tidigare TULE-provet i oktober förra året, har som Läkartidningen tidigare berättat vållat debatt.

Umeå universitet har därför låtit en testgrupp med 28 läkarstudenter, varav fem läser T7–T11, och fyra nyutexaminerade läkare skriva det. 13 i testgruppen, det vill säga 41 procent, hade över 61 procent rätt totalt – vilket är kravet för godkänt. 

Samtliga studenter utom en som gick termin 7 eller senare hade över 61 procent rätt.

Testgruppen skrev den teoretiska delen av provet samtligt som 110 tredjelandsutbildade läkare skrev det i början av april. Det var den tredje provomgången och efter kritiken som riktats mot provet har bland annat provtiden förlängts från tre till fyra timmar.

Av de 110 tredjelandsutbildade läkarna som skrev provet fick 25 procent godkänt resultat.

– Vi är mycket nöjda över att kunna godkänna 27 av 110 prövande i senaste omgången av det teoretiska delprovet, säger Magnus Hultin, ordförande för läkarprogrammet vid Umeå universitet och ansvarig för provet, i ett pressmeddelande.

Vid de tidigare provtillfällena – då deltagarna alltså haft delvis andra förutsättningar – fick 16 respektive 23 procent godkänt.

För att testa provets svårighetsgrad lät Läkartidningen åtta läkare (två ST-läkare, en underläkare och fem specialistläkare) skriva delar av provet hösten 2016. Sex av dem uppnådde nivån för godkänt. 

Läs mer:

Längre skrivtid och nya chanser i det nya kunskapsprovet

Kunskapsprov vållar debatt

Skarp kritik mot provet från Läkartidningens panel

Provansvarig: »Man bör visa att man behärskar grunderna«