Som Läkartidningen berättat har Region Jönköpings län granskat hur väl de digitala vårdgivarna Kry och Min doktor följer riktlinjerna vid diagnostisering av tonsillit och pneumoni. Granskningen visade att nätläkarna i en klar majoritet av fallen ställt diagnoser på felaktiga grunder. Och i många sådana felaktiga fall hade patienterna fått antibiotika.

Min doktors chefläkare Henrik Kangro bemöter nu kritiken och kritiserar i sin tur regionen. I ett mejl till Malin Bengnér, smittskyddsläkare och sektionschef för Smittskydd och vårdhygien i Region Jönköpings län, skriver han att granskningen är »icke konklusiv och i högsta grad bristfällig«. Han undrar vad meningen med sammanställningen är och frågar sig om det är god etik »att veta att det i princip är taget ur luften« och att datan »inte är representativ för statistisk analys«.

Henrik Kangro syftar till att regionen utgått från enbart journalanteckningar och att granskningen därför saknar data om exempelvis provtagning, anamnes, konsultation med mera.

Bristen på jämförelse med regionens övriga primärvård tycker han gör att granskningen svartmålar nätläkarna utan att faktiskt redovisa bilden hos de fysiska vårdcentralerna.

»Det kanske är så illa som ni kommit fram till, i era övriga verksamheter, som denna högst osakliga framställning indikerar?«, skriver han.

Malin Bengnér svarar Henrik Kangro att de varit tydliga med omfattningen av underlaget till granskningen och att Min doktor i ett tidigt skede fått reda på att rapporten skrevs. 

Läs även:

Nätläkare förskriver antibiotika på felaktiga grunder

Nätläkares »klart olämpliga« förskrivning väcker principfrågor