I juni förra året gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan forskning och hälso- och sjukvård. Bakom beslutet låg bland annat skandalerna kring kirurgen Paolo Macchiarini.

Och nu utvidgas alltså uppdraget. Under torsdagen fattade regeringen beslut om att straffskalan för brott mot etikprövningslagen ska ses över och Centrala etikprövningsnämndens tillsyn av lagen förtydligas, enligt ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

I dag kan den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna om att forskning bara får utföras om den godkänts vid etikprövning dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vill ännu inte uttala sig i detalj om hur straffskalan ska skärpas.

– Nej, det ska utredaren titta på, men det är rimligt med samma straffskala som för ett snatteri som maximalt också kan ge ett halvår. Vi har ju sett att människor farit illa på grund av att forskare brutit mot regelverk som finns. Både de etiska riktlinjerna och i gränsdragningen mot andra regelverk, som att man måste ha tillstånd från Läkemedelsverket om man ska pröva nya behandlingsmetoder, säger hon till Svenska Dagbladet.

I och med att uppdraget utvidgas förlängs också utredningstiden. Senast den 15 december ska uppdraget redovisas.

Läs mer:

Regeringens utredare av »gråzonen« tillsatt

Regeringen ska utreda gråzon mellan vård och forskning

Vård i den grå zonen

Regeringen vill skapa en samlad etikprövningsmyndighet