När som helst ska utredaren Jens Schollin, neonatolog och tidigare rektor vid Örebro universitet, presentera sin översyn av förslaget om en ny sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning där AT slopas och ersätts av bastjänstgöring.

Läkarförbundet har under flera år drivit den linjen. Men Sjukhusläkarna slog bakut under årets förbundsfullmäktige genom att lämna in en motion där Läkarförbundet uppmanas kämpa för AT.  Förbundsstyrelsen yrkade avslag på motionen.

Under Sjukhusläkarnas eget fullmäktige tidigare i år uttalades ett starkt stöd för att behålla AT i sin nuvarande längd och form.

– Representanterna för 20 000 sjukhusläkare sa: »Bevara AT«. AT är ett fantastiskt bra system – kanske Europas bästa, sa Sten Östenson, Sjukhusläkarna och medlem i Läkarförbundets utbildnings-och forskningsdelegation, när han pläderade för motionen.

– Vi har en hög nivå på dem som uppnår legitimation i dag. Man ska inte välja en lägre nivå, det vill säga anpassa oss till nivån i Europa. AT gör pojkar till män, flickor till kvinnor och hönor flygande, fortsatte han.

Sjukhusläkarna vill även införa ett introduktionsår för läkare som har en legitimation från ett annat EU-land men ännu inte är specialister. Förbundsstyrelsen anser dock att de två motionerna inte är förenliga: »Att bibehålla AT som grund för legitimation gör att det skulle strida mot EU-rätten att kräva introduktionstjänstgöring för legitimerade läkare från EU-länder utan specialistkompetens«, skriver styrelsen i sitt svar.

Sofia Rydgren Stale från förbundsstyrelsen påpekade att man inte »vill kasta ut barnet med badvattnet«, utan strävar efter att behålla det som är bra med AT.

– Det är det enda sättet som vi kan erbjuda alla läkare i Sverige, oavsett utbildningsland, en bra introduktion i den svenska hälso- och sjukvården. I dag är ungefär femtio procent av de som legitimeras i Sverige inte utbildade i Sverige. De är utestängda från en introduktion, de har aldrig möjlighet att delta i AT, sa Sofia Rydgren Stale och tillade:

– Det enda sättet att lösa det är att gå vidare med de förslag som ligger. Det är bara så vi kan säkra att alla läkare kan få en bra introduktion.

Hennes inlägg möttes av en lång applåd. Men alla var inte övertygade.

Ledamöter från olika lokalföreningar uttryckte en oro för att den viktiga rekryteringsbas som AT utgör kommer att försvinna. Andra uttryckte, liksom Sten Östenson, farhågor för en framtida kvalitetssänkning.

– Snöbollen kanske har rullat för långt redan. Men AT har varit väl fungerande åtminstone i Norrland, och vi har varit beroende av den för rekryteringen. Om tio år är jag rädd att vi har ett A- och ett B-lag och en försämrad grundkvalitet för våra kollegor som ska komma framöver, sa Maria Thorén Örnberg från Sjukhusläkarna.

Men mothuggen var många.

– Det handlar inte om att sänka oss till någon lägre nivå. Det handlar om att höja nivån på dem som kommer hit med legitimation utan att få göra AT. Det handlar om att komma ifrån en situation där vi redan har ett A- och ett B-lag. En modern introduktionstjänstgöring är den enda vägen fram, sa Nils Karlsson, Sveriges läkarförbund student (SLF student).

SLF Student och Sveriges yngre läkares förening (Sylf) samt Distriktsläkarföreningen (DLF) uttalade alla sitt stöd för att ersätta AT med introduktionstjänstgöring.

Frustrationen lyste stundtals igenom i debatten.

– Vi i Sylf har behandlat den här frågan i flera år. Vi är helt säkra på vad vår förening vill. Vi vädjar till er i fullmäktige – sätt inte krokben för oss. Går motionen igenom blir det svårt för oss att arbeta för en bra utbildning i framtiden, sa Björn Hansell från Sylf.

Flera ledamöter påpekade att en tvärvändning av förbundets hållning riskerar att få negativa konsekvenser.

– Jag hör att vi är ganska överens i sak. Vi vill ha en förbättrad utbildning oavsett hur vi tycker att den ska förbättras. Att göra ett lappkast nu och totalt ändra politik gör att vi kan uppfattas som en opålitlig partner, sa Yvonne Dellmark, Stockholm.

– Backar vi nu förlorar vi chansen att påverka vad introduktionstjänstgöringen ska innehålla, påpekade Sofia Rydgren Stale och tillade:

– Det är viktigt för oss att kunna fortsätta göra ett bra arbete för att sträva efter den perfekta introduktionen för alla läkare, oavsett utbildningsland.

Sara Sehlstedt från Jämtland var förvånad över både motionen och den stormiga debatten.

– Jag tycker att vi borde ha pratat om detta för fem år sedan. Varför lägger vi inte kraft på att diskutera hur vi ska utforma bastjänstgöringen i stället? Vi måste omfamna de kollegor som läser utomlands. Kan vi gå in i framtiden?

Fullmäktige gav till slut med klar majoritet sitt stöd åt Läkarförbundets nuvarande linje: att fortsätta arbeta för en handledd introduktionstjänstgöring.