Mathias Karlsson är chef för område öppenvård i Landstinget i Värmland. Foto: Jens Magnusson/Landstinget i Värmland

Om allt löper enligt plan ska samtliga 23 landstingsdrivna vårdcentraler i Värmland till hösten börja implementera den nya modellen, som har fått namnet »Beon«, bästa effektiva omhändertagandenivå.

Projektet har tre mål: att få en jämnare vårdkvalitet, att förbättra arbetsmiljön och att minska beroendet av hyrläkare, säger Mathias Karlsson, chef för område öppenvård i Landstinget i Värmland.

– Vi har ju som många andra svårt att rekrytera och många sliter ont och vi har också på en del vårdcentraler en väldigt låg tillgänglighet.

Tanken är att en stor del av de lätta besöken ska tas om hand av sjuksköterskor eller fysioterapeuter i stället för som i dag av läkare. De patientgrupper som omfattas är astma/KOL, hypertoni, hjärtsvikt, infektion, psykisk hälsa, fysioterapi samt muskuloskeletala åkommor. När man i höstas gjorde en simulering som omfattade vården i norra Värmland uppskattades att mellan 30 och 60 procent av alla besök inom dessa kategorier skulle kunna flyttas över från läkare till andra personalkategorier, berättar Mathias Karlsson.

– Det är inget helt unikt, vi har plockat väldigt mycket från enskilda vårdcentraler både hos oss och i andra landsting. Det är masseffekten, att göra det på 23 vårdcentraler samtidigt, som är det stora.

För två månader sedan tillsattes arbetsgrupper, en för varje patientgrupp, som arbetat med att utveckla styrdokument och triageringsmallar. Onsdagen den 13 juni presenterade arbetsgrupperna sina förslag som nu ska granskas av verksamhetscheferna. Det formella beslutet väntas bli taget i landstingsledningen nästa vecka medan implementeringen är planerad att börja till hösten. Mätbara effekter förväntas kunna ses under 2018.

Trots att processen gått fort är projektet enligt Mathias Karlson väl förankrat bland de berörda yrkeskategorierna.

– Läkare har varit med i alla arbetsgrupperna och vi har också haft en referensgrupp med tio primärvårdsläkare där vi har tittat på arbetsväxling. Sammanlagt är det 120 medarbetare som varit med. Och så brukar förändringsarbete i landstingsvärlden inte gå till, utan det brukar vara en liten klick som berättar hur det ska gå till, säger Mathias Karlsson.

Hur ser ni på risken att allmänläkaryrket upplevs som mindre attraktivt om man bara får ta de tunga fallen och inte får någon variation?

– Om du som primärvårdsläkare inte får träffa en enda förkyld treåring så skulle det förstås vara tråkigt. Men vi måste tänka till vad vi ska göra med skattemedlen och hur primärvården ska kunna avlasta slutenvården. Men du ska också kunna utvecklas i ditt yrke så därför är det viktigt att inte alla patienter går till en annan yrkesgrupp. Och vi gör ju det också för arbetsmiljön och det vore ju väldigt dumt att göra en förändring där en jätteviktig resurs säger att jobbet blivit tråkigt.