Det är i ett inlägg märkt »correspondence« som Melvin Samsom skriver att han känner sig manad att dela med sig av lärdomarna efter de tre ingrepp med artificiella luftstrupar som kirurgen Paolo Macchiarini genomfört vid Karolinska universitetssjukhuset.

Melvin Samsom konstaterar bland annat att sjukhuset missade de varningssignaler som fanns i samband med ingreppen. Och att Paolo Macchiarinis operationsmetod inte är redo att användas på människor.

Han skriver också att det tagits fram ett omfattande program för att förhindra att något likande inträffar igen.

Läs också:

Sjukhusdirektören: Det som har inträffat är helt oacceptabelt