Läkartidningen har tidigare berättat att Karolinska institutet, KI, uttryckt en oro för hur deras utbildningsverksamhet påverkas av det nya, mer begränsade och högspecialiserade verksamhetsinnehållet vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som bland annat inkluderar en så kallad »intensivakut«.

Mot bakgrund av det tog KI tidigare i år initiativ till en utredning för att belysa konsekvenserna av förändringen. Nu är utredningen klar och KI konstaterar att följande åtgärder omgående måste vidtas för att säkra att lärande- och examensmålen inom KI:s utbildningsprogram kan uppnås trots förändringen:

  • Utöka antalet diagnoser/sökorsaker på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
  • Utöka antalet platser i specialistöppenvård, främst genom att inrätta akademiska specialistcentra i geografisk närhet till Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge.
  • Tillse att antalet platser på kliniska utbildningsavdelningar (KUA) och kliniska utbildningsmottagningar (KUM) bibehålls i Solna.

– Läkarprogrammet är det program som påverkas mest, men även ett flertal andra program berörs säger Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning på KI i en kommentar på universitetets webbplats.

– Studenterna behöver möta patienter med vanliga och akuta tillstånd för att självständigt kunna diagnostisera och behandla dessa. Det måste också finnas arenor för interprofessionellt lärande för att studenten ska kunna tillägna sig förmåga till lagarbete, fortsätter hon.

Ett annat åtgärdsförslag specifikt för läkarprogrammet är att flytta de studenter som i dag är placerade i Solna till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge eller till övriga akutsjukhus i Stockholmsområdet. Men detta kräver enligt utredningen ett utökat antal lärar- och handledartjänster, och dessutom är det tveksamt om de andra sjukhusen kan bereda plats för ytterligare studenter.

Nu ska KI:s vikarierande prorektor Anders Ekbom sammanställa de identifierade problemen och förslag på åtgärder. Dessa ska sedan utgöra underlag för vidare diskussioner om KI:s  framtida forskning och utbildning vid Karolinska universitetssjukhuset.

Karolinska institutets utredning finns i sin helhet här.

Läs mer:

KI ska utreda intensivakutens inverkan på utbildning och forskning

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning

Så ska patienter styras bort från akutsjukvården i Stockholm

NKS blir med »intensivakut«

Glöm inte utbildningen!