Enligt sjukhuschefen för Hallands sjukhus, Martin Engström, är det två faktorer som ligger bakom den kraftiga minskningen 2016. Den ena handlar om en planerad minskning till följd av att vården moderniseras, inte minst inom kirurgin.

– Sedan har vi, framför allt inom medicinområdet, en minskning som hänger samman med att vi har svårt att rekrytera och som gör att vi har fått reducera lite mer än vad vi hade önskat.

Johanna Nordmark, styrelseledamot i Hallands läkarförening, anger sjuksköterskebrist som det viktigaste skälet till att Hallands sjukhus tappat så många vårdplatser. Hon pekar på att sjuksköterskelönerna i grannlandstingen har gått om de i Halland.

– Vi har poängterat för arbetsgivaren gång efter annan att man behöver behålla befintlig personal och kompetens till den kostnad det kräver, för det påverkar vården.

Enligt Johanna Nordmark har vårdplatsbristen lett till att väntetiderna på akutmottagningarna ibland närmar sig 24-timmarsstrecket. När det gäller läkarnas arbetsmiljö på sjukhuset påverkas den framför allt av att man tappat många erfarna sjuksköterskor. 

– Man behöver som läkare i högre grad hantera frågor som nya sjuksköterskor tidigare kunde fråga sina erfarna kollegor om. Det är helt riktigt att man ska fråga när man är osäker, men därmed ökar även belastningen på exempelvis läkarnas jourlinjer, säger Johanna Nordmark.

Enligt Martin Engström arbetar sjukhuset på flera fronter med att öka antalet vårdplatser där det behövs fler. Det handlar om omfördelning av arbetsuppgifter, om rekryteringsåtgärder samt om åtgärder för att i högre grad behålla de man rekryterat.

– Vi har bland annat infört ett basår för nyutbildade och nyrekryterade sjuksköterskor som ska få dem att känna sig väl introducerade till sitt nya arbetsliv, som vi har fått väldigt god respons på.

Har ni sett någon effekt av det ni gjort hittills?

– Vi har fortfarande en utmanande rekryteringssituation. Men vi ser att vi kommer framåt med att hitta nya och förändrade sätt att arbeta, och där vi kommit längst i det arbetet ser vi en ökad rekryteringsförmåga.

Läs också:

Rekordstor minskning av vårdplatserna 2016