Historien av överbeläggningar och patientsängar i korridorerna har pågått i åratal. Som vi tidigare rapporterat har Helsingborgs lasarett sedan 2005 ett förbud mot att placera patientsängar så att det försvårar personalens arbete, en situation som ofta uppstår i samband med överbeläggningar. 2011 höjde Arbetsmiljöverket vitesbeloppet till en miljon kronor, då tidigare utdömda viten inte gett effekt. 2013 dömdes sjukhuset att betala två miljoner kronor för brott mot förbudet.

Janet Parmvi, förbundsombudsman på Vårdförbundet Skåne, säger till Helsingborgs Dagblad att Vårdförbundet driver frågan, eftersom det var förbundets skyddsombud som beslutade om skyddsstoppet, men att de har stöd av Läkarförbundet och Kommunal.

Arbetsmiljöverket har inte utfärdat några viten för brottet mot förbudet av korridorplaceringar av patientsängar på senare tid, utan har riktat sina insatser mot situationen på akuten.

– En myndighet kan ju inte bevaka vårdavdelningarnas korridorer hundra gånger på några månader, säger Janet Parmvi.

– Vi är uthålliga och tänker inte sluta även om det nu blir den sjätte tvisten som gäller Helsingborgs lasarett, säger hon till Helsingborgs Dagblad.

Förhandlingarna mellan Vårdförbundet och Region Skåne inleds i september.

Läs mer:

Ny dyr nota för överbeläggningar i Helsingborg 

Arbetsmiljöverket fortsätter hålla koll på Helsingborgs lasarett

IVO kräver åtgärder på akuten i Helsingborg 

Skyddsstopp

Skyddsombuden har enligt arbetsmiljölagen rätt att stoppa arbete som utgör omedelbar och allvarlig fara för anställdas liv eller hälsa. Arbetsgivaren kan acceptera stoppet eller kräva att det prövas av Arbetsmiljöverket. Stoppet gäller tills Arbetsmiljöverket antingen hävt det, eller beslutat om att ersätta det med ett förbud.