Flickor har erbjudits vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010. Syftet med vaccinationen har varit att skydda mot livmoderhalscancer.

Sedan dess har dock HPV-infektioner kunnat kopplas även till en rad andra cancerformer, konstaterar Folkhälsomyndigheten. För män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus. Om även pojkar skulle vaccineras mot HPV bedömer Folkhälsomyndigheten att cirka 60 cancerfall bland män skulle kunna förebyggas varje år, liksom ytterligare 60 bland kvinnor till följd av flockeffekt. 

Vaccinet förväntas inte minst ha direkt effekt på cancerbördan hos män som har sex med män, då flockeffekten av att flickor vaccineras uteblir för deras del.

– Det här är ett viktigt förslag. Vi har inte så många sätt att förebygga cancer på, säger Adam Roth, läkare och utredare vid Folkhälsomyndigheten, till SVT Nyheter.

Myndigheten drar slutsatsen att vaccination mot HPV för pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier: vaccinationen är hållbar ur medicinetiskt perspektiv, den är samhällsekonomiskt kostnadseffektiv och den bedöms kunna förebygga allvarlig sjukdom.

Beslutsunderlaget skickas nu ut på remiss fram till den 10 september. Därefter lämnas det över till regeringen.

Vikarierande sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) säger till nyhetsbyrån TT att regeringen i grunden ställer sig positiv till förslaget: 

– Vaccinationsprogrammet ska uppdateras i takt med ny forskning och nya kunskaper. Cancer är en fruktansvärd sjukdom, och om det här är en åtgärd som kan göra att färre pojkar insjuknar så ser vi positivt på det, säger hon till TT.

Läs också:

Norge börjar vaccinera pojkar mot HPV

Fortsatt hög vaccinationstäckning

Tidig HPV-vaccination skyddade bäst

HPV-vaccination av flickor ger lägre cancerrisk hos män, men riskgrupper kvarstår