Läkarkårens roll i klimatarbetet engagerade panelen. Från vänster: Gustav Hemming, miljölandstingsråd i Stockholms läns landsting, Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa, Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna, Bertil Forsberg, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef Link arkitektur, Mikael Karlsson, miljöforskare vid Kungliga tekniska högskolan och Sofia Lindegren, Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa. Foto: Ulf Jansson

Seminariet, som hölls i Läkartidningens tält, hade rubriken »Klimathot, hållbara städer och bättre hälsa – vad är möjligt?« Arrangör var Sjukhusläkarna och på scenen fanns en panel som representerade en rad olika kompetenser.

Deltagarna konstaterade inte oväntat att det finns en rad utmaningar i arbetet för att nå fram till mer hälsosamma städer. Det handlar till exempel om, vilket Läkartidningen berättat, att allt fler sjukdomar kan kopplas till luftföroreningar, att det körs mycket bil i städerna och att människor tillbringar mycket tid inomhus – och därmed rör sig för lite.

Men generellt sett präglades panelen av en tro på att svenska städer kommer att förändras och bli mer hälsosamma. Återkommande hänvisades till vikten av att cyklandet får ta en betydligt större plats i städerna. Gustav Hemming, landstingsråd i Stockholms läns landsting med ansvar för bland annat miljöfrågor, uttalade att han var positiv till tanken att införa lånecyklar för de anställda inom landstinget, som en bidragande åtgärd. Detta, menade han, kan även ge en bättre hälsa för personalen.

Mikael Karlsson, miljöforskare vid Kungliga tekniska högskolan, önskade sig att det blir enklare både med tillgång till lånecyklar och elbilar. Han menade även att städerna är rätt plats för dessa åtgärder.

– Städerna erbjuder en möjlighet till experimenterande, sade Mikael Karlsson.

Han var även den som en bit in i diskussionen förde in samtalet på att läkare har en väldigt viktig roll att spela i arbetet för ett bättre klimat.

– Läkarkåren kom igen, var är ni i miljöfrågor, sade han och fortsatte:

– Ni är, med några undantag väldigt tysta i den här debatten.

Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna, höll med om läkarnas viktiga roll i klimatarbetet och konstaterade att läkare som grupp har möjlighet att påverka mycket. Sofia Rydgren Stale, även hon ledamot av Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa, framhöll att ett aktivt arbete pågår inom gruppen. Men hon varnade samtidigt för att skrämselpropaganda sällan fungerar bra. I stället förespråkade hon beteendeförändringar.

– Det måste vara lätt att göra rätt, sade Sofia Rydgren Stale.

Efter seminariet var Sofia Lindegren, som förutom ledamot i Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa även fungerade som moderator för seminariet, nöjd med den diskussion som varit.

Hon höll också med övriga som förespråkat en central roll för läkare i arbetet för ett bättre klimat. Sofia Lindegren menade att det är en naturlig väg att gå då hälsoaspekten är så viktig i miljöarbetet.

– Vi kommer att jobba mer tvärvetenskapligt. Och vi kommer att fortsätta att engagera läkare, sade hon om arbetsgruppens arbete.

Läs mer:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!