I artikeln skriver en rad infektionsexperter i Storbritannien att det finns svag evidens för att det medför ökad risk för resistensutveckling att inte fullfölja en förskriven antibiotikabehandling – och att det är dags för beslutsfattare och läkare att släppa det budskapet.

De senaste veckorna har vissa medier runt om i världen också rapporterat om att de brittiska infektionsexperterna anser att man som läkare i stället ska börja säga till patienter att hoppa av sin antibiotikakur när de mår bättre.

Det är en dock en missuppfattning, enligt forskarna bakom analysen. Till Reuters Health säger de att de inte motsätter sig rådet att ta antibiotika enligt ordination – något de anser är sunt förnuft och öppnar för att läkare och patienter kan ha en diskussion om när det är dags att avsluta en behandling.

– Även om »sluta när du mår bättre« kan vara rätt i vissa situationer är det inget vi uppmuntrar som en ny strategi, generellt, säger Martin Llewelyn som bland annat är professor vid Brighton and Sussex Medical School.

Stephan Stenmark, ordförande i Programråd Strama, håller med forskarna bakom analysen om att det finns svagt vetenskapligt stöd för att man måste fortsätta en kur för att motverka antibiotikaresistens.

– Det här mantrat att man måste fortsätta kuren ut för annars finns det risk för resistenta bakterier ­­– det håller jag med dem om att vi inte ska förmedla, säger han och tillägger:

 – Vi uppmanar ju att man ska utvärdera sina behandlingar. Det är inte så ovanligt att man, både på sjukhus och i primärvården, upptäcker att det man först trodde var en bakteriell infektion inte var det.

Stephan Stenmark anser inte att man ska ha som grundråd till patienter att sluta när de mår bättre.

 – Man måste säkerställa att man får tillräckligt mycket behandling för att bota den aktuella infektionen. Fortfarande ska vi nog ge patienten rådet att lita på doktorns ordination. Men parallellt med det måste vetenskapen om vad som är den optimala behandlingslängden för olika typer av infektioner beforskas mer.