Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har tidigare godkänt hiv-läkemedlet Truvada för förebyggande behandling, så kallad PrEP, hos personer med hög risk för hiv.

I flera andra länder i Europa erbjuds redan behandlingen, men ännu inte i Sverige. Nu föreslår alltså Folkhälsomyndigheten att PrEP ska erbjudas även här.

I en ny kunskapsöversikt drar myndigheten slutsatsen att det finns god evidens för att PrEp är effektivt för att minska risken för hiv-infektion hos män som har sex med män och förhöjd risk att drabbas.

Det går inte att peka ut några grupper som generellt bör erbjudas behandling, enligt Folkhälsomyndigheten, som i stället anser att PrEP ska erbjudas när läkare eller en individ själv anser att risken för hiv-infektion är kraftigt förhöjd. 

Myndigheten konstaterar dock att både internationella studier och svensk klinisk erfarenhet talar för att det framför allt gäller män som har sex med män

  • med nyligen genomgången infektion av syfilis, rektal gonorré eller rektal klamydia
  • med ökat sexuellt risktagande i form av oskyddat analsex med nya partner
  • som gör sexresor till platser med högre hiv-prevalens
  • som använder narkotika i samband med sex.

Kliniska riktlinjer för hur PrEP kan förskrivas och följas upp har tagits fram av referensgruppen för antiviral terapi, RAV.

Tidigare har dock Sven Grützmeier, överläkare på Venhälsan på Södersjukhuset, berättat i Läkartidningen om hur man på Venhälsan inte har resurser att erbjuda PrEP, eftersom behandlingen både är dyr och ställer stora krav på uppföljning.

Och om hur patienter väljer att beställa Truvada på internet och självbehandla, trots stora risker.

– Truvada är ett starkt hiv-läkemedel som kan påverka njurar och lever. För att vi ska kunna ta på oss att ge det här krävs för det första att själva läkemedlet blir betalt och för det andra att vi får utrymme för att ta alla extra prov, sa han i början av augusti.

Enligt Sven Grützmeier handlar det på Venhälsan om ett hundratal personer där behandling med Truvada i förebyggande syfte skulle vara av värde.