I en debattartikel på Dagens Medicins webbplats skriver Sofia Rydgren Stale och Jonas Ålebring att de i samtal med Jens Schollin, som utrett hur ett sammanhållet system för läkares grundutbildning och specialisering kan skapas, förstått att den framtida bastjänstgöringen, precis som dagens AT-utbildning, enligt förslaget kommer att sakna krav på extern kvalitetsgranskning.

»I stället borde socialdepartementet ta tillfället i akt och införa kvalitetsgranskning i läkarutbildningens alla led, inklusive BT. Det skulle stärka utbildningskvaliteten och i förlängningen även patientsäkerheten«, skriver de.

De hoppas också att utredningen, som ska ha varit klar sedan den 31 maj, snart offentliggörs.