Karolinska universitetssjukhuset avbryter nu samarbetet med bolaget International Consortium for Health Outcomes Measurement, ICHOM. Det skriver Dagens Nyheter. Anledningen ska vara att sjukhuset inte anser sig behöva en tredje part för att göra internationella jämförelser av vårdresultat.

– Vi har bestämt oss för att formellt avbryta kontraktet med ICHOM. Efter ett år har vi möjlighet att avsluta kontraktet, och det har vi beslutat att göra, säger Melvin Samsom, sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset, till Dagens Nyheter.

Karolinska universitetssjukhuset har som partner bidragit med cirka en miljon kronor till bolaget. Dessutom ska sjukhuset ha bidragit med expertis och hjälpt till att ta fram och införa bolagets mätstandarder för vårdresultat.

Bakom det icke vinstdrivande företaget ICHOM, står Harvard Business School, KI-professorn Martin Ingvar samt konsultbolaget Boston Consulting Group, vars samarbete med Karolinska universitetssjukhuset kring införandet av värdebaserad vård tidigare har kritiserats.

Samarbetet mellan sjukhuset och ICHOM ska också ha varit ifrågasatt. Både för företagets koppling till Boston Consulting Group och för etiska frågeställningar kring att ICHOM velat samla internationella patientdata.

Melvin Samsom säger till DN att några patientdata aldrig lämnats ut till bolaget och att sjukhuset genom ett nätverk av universitetssjukhus i Europa ska fortsätta att arbeta med internationella jämförelser av vårdresultat. Dessutom uppger han att samarbetet med Boston Consulting Group nu är helt avslutat.

Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, är positiv till att sjukhuset nu avslutat samarbetet med ICHOM.

– Vi ser väldigt positivt på att Karolinska nu tar ett eget ansvar för kvalitetsuppföljningen efter sina egna behov. Det är också positivt att man inte längre är beroende av ett en tredje part, speciellt inte av ett affärsdrivande bolag som Boston Consulting Group. När sjukhuset äger sina egna data, så vet man också vad de står för och hur de använts, säger hon till DN.

Läs också:

Karolinska universitetssjukhuset fortsätter betala amerikanskt bolag

Stockholms läkarförening: »Viktigt att ta kontroll över Nya Karolinska«