Den statliga donationsutredningen avslutades i september 2015. Bland de slutsatser som då presenterades fanns bland annat ett förslag om att göra det tillåtet att lägga en patient i respirator med enda syfte att möjliggöra organdonation, exempelvis efter nytillkommen stroke där det saknas utsikter för överlevnad.

Vidare föreslog utredningen att det ska bli tillåtet att utreda patientens inställning till donation redan efter att beslut om att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling tagits, samt att påbörja nya insatser i syfte att möjliggöra organdonation efter cirkulationsstillestånd. Tillsammans med ytterligare ett antal åtgärder skulle det årliga antalet donatorer därmed kunna fördubblas.

Trots att en majoritet av remissinstanserna ställde sig positiva till utredningens förslag har ett lagförslag i frågan dröjt. Tidigare hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) utlovade en proposition under 2017, en uppgift som nu revideras. Senast våren 2018 ska dock riksdagen ha ett lagförslag att ta ställning till, meddelar socialminister Annika Strandhäll (S).

– Vi har i Sverige väldigt stark ställning för inidividen och integritetsfrågan. Det finns delar i de här frågorna som är väldigt juridiskt komplexa, säger hon till Sveriges Radio.

Förra året genomfördes 650 transplantationer med organ från avlidna donatorer i Sverige, den högsta siffran någonsin enligt Sveriges Radio som hänvisar till en rapport från Socialstyrelsen. Antalet personer som väntar på organdonation blir dock ständigt fler och uppges för närvarande uppgå till 800.

Läs mer:

Utredningsförslag ska ge fler organdonationer

Proposition om donation på väg

Donationsutredningen öppnar för nya organdonatorer – kräver reflexion om människovärdesprincipen och samtycke