Enligt tidningen har det tidigare funnits fyra ordinarie specialistläkare inom kirurgi vid Örnsköldsviks sjukhus. Men efter årsskiftet ser det ut att bara bli en ordinarie specialistläkare i tjänst vid sjukhuset.

– Vi har besvärligt vad gäller bemanningen inom kirurgin i Örnsköldsvik, säger sjukhusdirektör Nina Fållbäck Svensson till Örnsköldsviks Allehanda.

Hon uppger dock att det pågår ett arbete för lösa bemanningen.

Landstinget Västernorrland, som i februari beslutade att lägga ner akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus, har hittills bemannat de aktuella läkartjänsterna inom akutkirurgin i Örnsköldsvik med stafettläkare och vikarier.

Enligt Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening, skulle det bästa för en väl fungerande akutkirurgiverksamhet vara att ha sex till sju specialistläkare i tjänst vid sjukhuset.

– Det är väldigt svårt att få verksamheten att gå runt annars, eftersom det ska finnas bemanning med jourlinje dygnet runt. Det är omöjligt om det till exempel bara finns två specialistläkare, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

– Med fyra specialistläkare går det att hantera verksamheten. Men det bästa vore ytterligare ett par personer för att det ska finnas tid för återhämtning och att arbetet inte bara ska handla om att släcka bränder, fortsätter han.

Läs också:

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus