Mellan klockan 08.30 och 17.00 måndag till fredag under vecka 31 hänvisas patienter som normalt handläggs inom det så kallade snabbspåret, det vill säga primärvårdspatienter med akuta problem samt patienter med lättare kirurgiska och ortopediska besvär, från akutmottagningen till ortens hälsocentraler. Det rapporterar Sveriges Radio Kalmar.

Skälet uppges vara läkarbrist. Trots att hyrläkare tagits in från bemanningsföretag räcker inte personalresurserna till.

– De resurser vi har, har vi prioriterat till kvällstid, eftersom vi inte har någon primärvårdsjour kvällstid i Oskarshamn, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget i Kalmar län, till Sveriges Radio.

Kvällstid och under helgen tas patienter inom snabbspåret om hand vid akutmottagningen som vanligt. Någon fara för patientsäkerheten finns inte, anser Linda Forsman, patientsäkerhetssamordnare vid sjukhuset:

– Nej, jag ser inte att det är en patientosäker situation. Akutmedicinska patienter tas emot dygnet runt precis som tidigare, säger hon.

Landstingsrådet Yvonne Hagberg (S) beklagar den uppkomna situationen. Hon hoppas att samarbetet med läkarutbildningen vid Linköpings universitet, där ett antal av läkarstudenterna kommer att ha sin kliniska utbildning förlagd till Kalmar från och med 2018, ska bidra till att fler läkare stannar kvar och arbetar i länet.

– Vi behöver hitta en lösning för akuten i Oskarshamn där vi har möjlighet att ha egna läkare och minska behovet av att använda bemanningsföretag, säger hon till Sveriges Radio.