Läkartidningen har tidigare berättat att Stockholms läns landsting tagit beslutet att schemalägga mer av sjukhusläkarnas arbetstid mellan klockan 07 och 21.

Förslaget har mött stark kritik från Stockholms läkarförening. Men trots protester har den nya schemaläggningen stegvis införts på Södersjukhuset.

Nu rapporterar Svenska Dagbladet att flera specialistläkare vid sjukhuset sagt upp sig till följd av den nya schemaläggningen.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening är kritisk till att arbetsgivaren infört schemaläggningen utan ordentliga risk- och konsekvensanalyser.

– Det är väldigt klena konsekvensbeskrivningar som man inte ens kan kalla för det. Man har haft konsultbolag som har gjort en konsekvensbeskrivning för hela sjukhuset och det kan man inte kalla för konsekvensbeskrivning, säger Johan Styrud i en kommentar till Läkartidningen.

– Skulle medlemmarna se att det här var bra på något sätt, att det vore bra för patienterna eller för något annat, då skulle man kunna köpa det här. Men man hittar ju inget bra argument förutom att det är politik och det gör att folk blir extremt irriterade, fortsätter han.

Johan Styrud ser negativa konsekvenser på flera områden till följd av den ökade schemaläggningen. Han anser bland annat att utbildning och fortbildning kan bli lidande av att man inte finns på plats på dagtid. Dessutom menar han att det också kan bli problem med arbetsmiljön, produktiviteten och patientsäkerheten, bland annat eftersom schemaläggningen innebär svårigheter att följa upp patienter.

– Har jag som kirurg opererat en person så vill jag gärna gå rond nästa dag på honom eller henne. Men så gör man inte, och eventuellt ser man inte samma patient dagen efter eftersom man då kanske jobbar 13-21. Det finns många delar i det här.

Peter Carpelan (M), personallandstingsråd i Stockholms läns landsting, uppger till Svenska Dagbladet att han är övertygad om att det nya systemet kommer att medföra en förbättring och tar bland annat upp tillgängligheten för patienterna.

– Och det är eftersträvansvärt då patienttillflödet fortsätter också på eftermiddagen och kvällen. Det kan hända att läkarna känner en viss oro eftersom det innebär en förändring, men jag skulle säga att den är lite obefogad, säger han till Svenska Dagbladet.

Han lyfter även fram att sjuksköterskor och undersköterskor jobbar på schema dygnet runt och att läkare också borde kunna göra det.

På det påståendet svarar Johan Styrud till Läkartidningen:

– Det kanske man kan göra men då får man göra en beskrivning och ta reda på fakta innan man kör igenom det här. Jag saknar fakta. Skulle du komma med fakta om att det här är bra då köper vi det. Vi har efterfrågat fakta hela tiden men inte fått någon. Det är nog ingen tillfällighet att vi har arbetat som vi gjort i många år. Vi har skruvat och skruvat för att vara så effektiva som möjlighet hela tiden.

Vad händer nu?

– På fredag ska vi träffa Peter Graf som är den av sjukhuscheferna som är ansvarig för det här. Då förväntar jag mig att vi ska få en riktig sammanställning av de konsekvensbeskrivningarna som är gjorda. Hittills har jag från medlemmar fått ganska många konsekvensbeskrivningar från olika enheter och hittills har jag inte hittat något argument som är bra, utan bara nackdelar för patienter, medarbetare och studenter, säger Johan Styrud.

Läs mer:

Stockholms sjukhusläkare får centralt jouravtal

Upprörda känslor på frågestund om schemaläggning