Nyligen berättade en barnläkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna i ett inslag i SVT om hur hon försökt återuppliva ett foster som kommit ut levande i graviditetsvecka 22 – det vill säga i den vecka som riktlinjer anger att man kan överväga att försöka återuppliva för tidigt födda barn.

Sedan dess har debattens vågor gått höga. Kritiker har bland annat fört fram att kvinnans rättigheter vid abort måste ges företräde, både utifrån medicinsk etik och legal synvinkel.

Nu har styrelsen för Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, och Barnmorskeförbundet begärt att få ett möte med Socialstyrelsen för att diskutera hur abortlagen egentligen ska tolkas.

– Vi har fått svar om att vi kommer att kallas till ett möte, så det ser vi väldigt positivt på. Utifrån reportaget i SVT är det uppenbart att det finns en risk att patienter i abortvården kan komma allvarligt i kläm, säger Andreas Herbst, ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

Han anser att det ända sedan hösten 2015 rått oklarheter om vad som egentligen ska gälla kring sena aborter. Vid den tiden skickade nämligen Göran Ewerlöf, ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd – som är den instans som ger tillstånd för sena aborter – ett meddelande till landets kvinnokliniker med budskapet att en abort ska vara avslutad i graviditetsvecka 21+6.

Enligt Andreas Herbst är det en ny tolkning av abortlagen.

– Vår tolkning av abortlagen har varit att man får tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd och att man därefter ska påbörja aborten snarast möjligt – och senast i vecka 21+6. Sedan kan det ta något eller några dygn tills den är avslutad, säger Andreas Herbst och fortsätter:

– Vi i SFOG:s styrelse var osäkra både när det gällde tolkning och hur stark denna rekommendation från Rättsliga rådet var, och bad därför om ett förtydligande. Vi bad också att frågan skulle utredas närmare. Vi har också efterlyst en utredning av begreppet livsduglighet.

Göran Ewerlöf har uttalat i medier att den läkare som låter ett foster stötas ut levande i vecka 22 inte följer abortlagens bestämmelser.

Om en abort riskerar att spilla över i vecka 22 innebär den tolkningen i praktiken att läkare måste avsluta fostrets liv med en injektion med kaliumklorid genom kvinnans mage och in i fostrets hjärta. Det är inte praxis i Sverige eftersom professionen anser att strategin inte hjälper kvinnan, utan bara gör den svårare för henne.

Enligt Andreas Herbst har det inte kommit något svar från Rättsliga rådet, trots två skrivelser under 2015 och 2016. I väntan på svar gick SFOG ut med ett meddelande till sina medlemmar om att inte ändra i nuvarande praxis vid aborter tills det hela retts ut.

Hur ser du på att ni inte fått någon respons på era skrivelser till Rättsliga rådet?

– Det är ju ett skäl till att vi nu i stället har bett om ett möte med Socialstyrelsen. Nu aktualiserades dessutom frågan – när vi fick höra att det finns barnläkare som anser det som sin uppgift att gå in och försöka ge återupplivningsåtgärder i samband med abort så tyckte vi att det är väldigt viktigt att gå till botten med det här, säger Andreas Herbst.

Även Svenska neonatalföreningen är kritisk till att försöka återuppliva aborterade foster som kommer ut levande i vecka 22.

På sin sajt skriver styrelsen bland annat att neonatal återupplivning inte har någon plats vid sena aborter. Styrelsen anser också att fallet som presenterats i medierna sätter fingret på oklarheter kring sena aborter – oklarheter som kan få olyckliga konsekvenser.

Eftersom Socialstyrelsens rättsliga råd och SFOG hittills haft olika syn på vad som gäller vid sena aborter är det angeläget att reglerna tydliggörs och att rutinerna förbättras, skriver styrelsen.

Läs även:

Läkare på DN Debatt: Kvinnans rätt vid sen abort måste ges företräde

Läkares livräddande insatser för aborterade foster väcker debatt

Debatt: Replik från Katarina Strand Brodd: Målet är tydliga rutiner för sena aborter

Debatt: Etiken måste få väga tyngre än juridiken vid sena aborter