Sven Grützmeier. Bilden är tagen vid en paneldebatt under 2016 års upplaga av Stockholm Pride. Foto: Maj-Lis Koivisto

På seminariet, som Föreningen homosexuella läkare anordnar tillsammans med Posithiva gruppen, kommer ni bland annat prata om användning av det antivirala läkemedlet Truvada som så kallad Prep, pre-expositions profylax, för att förebygga hiv?

– Ja, jag kommer bland annat berätta om varför vi på Venhälsan på Södersjukhuset inte har börjat med det trots att läkemedlet är godkänt för kontinuerlig behandling för att förebygga hiv-smitta om man är ute och har sex.

Berätta mer!

– Vi på Venhälsan har inte resurser att ta på oss att ge behandlingen. Truvada är ett starkt hiv-läkemedel som kan påverka njurar och lever. Det ställer höga krav på uppföljning med blodprov åtminstone två gånger om året så länge personen har behandlingen. För att vi ska kunna ta på oss det här krävs för det första att själva läkemedlet blir betalt och för det andra att vi får utrymme för att ta alla extra prov.

Har någon annan klinik i Sverige infört behandlingen?

– Nej. Däremot har patienterna själva infört det. De beställer läkemedlet själva på internet. Det finns en stor klinik i England som på sin hemsida har gett föreskrifter om hur man ska beställa det på nätet.

Patienter är beredda att göra detta, trots de risker som finns?

– Ja, det är de. De är ännu mer rädda för hiv.

Hur viktigt är det att patienter får tillgång till den här behandlingen på ett ordnat sätt?

– Vi kan se vissa patientgrupper, där det skulle vara av värde. Patienter som har ett självdestruktivt sexualliv. Men alla ska inte ha det. Hos oss på Venhälsan handlar det kanske om ett hundratal personer.

Till skillnad från förra året anordnar Läkarförbundet centralt inga egna seminarier under Stockholm Pride i år, enligt Mattias Eriksson, politisk sekreterare.

– Vi har funderat på olika frågor där vi skulle kunna komma in under veckan. Förra året hade vi diskussioner kopplat till läkares roll i sjukvården, vilket var ett väldigt intressant grepp. I år har vi inte riktigt hittat det greppet än, säger han och fortsätter:

– Därför har vi känt att det är bättre att vi fokuserar på paraden och på möten med olika andra aktörer under veckan i stället och sedan tar en ny diskussion till nästa år.

Andra seminarier under Stockholm Pride med koppling till sjukvården: