Enligt tidningen innebär det gemensamma förslaget en begränsning, men inte ett totalt förbud, mot vinster för privata företag som bedriver offentligt finansierad välfärd.

– Vi är överens om huvuddragen, men det återstår en del detaljer, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Dagens Nyheter.

Enligt honom är tanken att förslaget ska hinna behandlas av riksdagen under den här mandatperioden.

Utgångspunkten för diskussionerna mellan regeringen och Vänsterpartiet är den så kallade Välfärdsutredningen som regeringens särskilda utredare Ilmar Reepalu presenterade förra året.

Utredningen, som föreslog ett vinsttak för välfärdsföretagen på sju procent på det operativa kapitalet, har dock mött skarp kritik både från den borgerliga oppositionen och från remissinstanser. Enligt DN vill varken Ardalan Shekarabi eller Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson i dagsläget svara på exakt var vinstnivån kommer att ligga i deras förslag.

– Vi har utgått från Reepalus utredning. Sen bearbetas utredningens förslag och vi beaktar remissvaren. Vi vill förändra välfärdens reglering med syfte att skattepengarna används till det de är avsedda för, säger Ardalan Shekarabi till tidningen.

Vänsterpartiet har tidigare sagt att ett förslag om vinsttak för företag inom välfärden måste läggas fram för att partiet fortsatt ska ge regeringen sitt stöd i budgetsamarbetet.

– Nu är det tydligt och klart att det kommer att läggas fram en proposition. Det här ska säkerställa att pengarna går till det de ska så att vinstjakten får ett slut, säger Ulla Andersson (V) till Dagens Nyheter.

Läs mer:

Uppgifter: Regeringen redo att överge förslag om vinsttak i välfärden

Oklara besked om vinsttak i välfärden

Skarp kritik mot Reepalus utredning

Konkurrensverket: Nej till vinsttak

Välfärdsutredningen: Inför vinsttak på sju procent