Sahlgrenska universitetssjukhuset (bilden), Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nya Karolinska i Solna är sjukhus som arbetar med att införa värdebaserad vård. Foto: Pressbild, Sahlgrenska universitetssjukhuset

– Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Eftersom nya styrmodeller inom hälso- och sjukvården kan påverka förutsättningarna att ge vård som utgår från patientens behov är det viktigt med evidensbaserad kunskap om dessa modeller och i förlängningen dess inverkan på vården, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande

Resultatet ska redovisas senast den 31 maj 2018.

Läs även:

Fler artiklar om värdebaserad vård