– Jag har länge propagerat för behovet av ett Surgical skills lab i Sverige. Nu har vi ett sådant, fullt utrustat lab på Sahlgrenska universitetssjukhuset där kirurger kan träna på humanpreparat, säger Michael Ullman, överläkare i ortopedi och ansvarig för vidareutbildningen av specialister i ortopedisk kirurgi i Västsverige.

Labbet finns i nya lokaler för forskning, utbildning och administration inom ortopedi, geografiskt placerade på Mölndals sjukhus område. Lokalerna invigs i mitten av september. Målgruppen är främst ortopeder – såväl ST-läkare som färdiga specialister.

– I första hand handlar det om extremitetskirurgi. Men labbet kan även användas av specialister inom andra kirurgiska specialiteter – till exempel kranofacial kirurgi, ryggkirurgi och plastikkirurgi, säger Michael Ullman.

Han har i flera år organiserat kurser i Sverige där delar av donerade kroppar använts för kirurgisk träning, via traumavårdsorganisationen OTC. Delar som importerats från USA och Tyskland.

I det nya labbet kommer lokala preparat att användas »så snart det finns möjlighet att tillhandahålla det«, enligt Michael Ullman. Labbet är dock inte dimensionerat för kirurgisk träning på hela kroppar.

Magnus Kjellman sitter i styrelsen för Svensk kirurgisk förening och i Svenskt kirurgiskt råd, som nu på allvar driver frågan om särskilda centra i Sverige där kirurgisk träning och metodutveckling på mänskliga preparat ska vara möjligt, och han har tidigare berättat för Läkartidningen om ett planerat möte med representanter för Socialstyrelsen i september.

Magnus Kjellman tycker att det är bra att Sahlgrenska universitetssjukhuset har lokaler för kirurgisk träning på mänskliga preparat.

Han anser dock att det inte är lokalerna där träningen ska ske som är knäckfrågan.

– Den stora utmaningen kommer att vara att få även donationerna att fungera, säger Magnus Kjellman.

Läs tidigare artikel:

Svenska kirurger vill öva på donerade mänskliga preparat i Sverige