– Jag såg det som viktigare att prioritera avtransport av röda patienter (patienter som inte själva kan gå och vars andning eller cirkulation är påverkad, red:s anm). Den sjuksköterska som redan anlänt med första ambulansen från Sveg kunde fortsätta som medicinskt ansvarig med mig som stöd, och jag fokuserade på att lösa transporterna på bästa sätt för de svårast skadade patienterna, berättar Oli Timmel.

Han hade jobbat natt på sjukhuset i Östersund när larmet kom från regionens ambulanshelikopter. Normalt är Jämtlandshelikoptern inte bemannad med narkosläkare, men nu valde man i enlighet med rutinerna vid större olyckor att larma primärjouren för att få med Oli Timmel.

– Jag hann informera IVA och akutmottagningen väldigt snabbt innan vi lyfte så att de kunde börja ringa in extrapersonal, och som tur var hade vi bara två inneliggande på IVA. Det var först uppe i luften som tankarna började mala med känslan av ett mardrömsscenario med en massa barn i en allvarlig olycka.

När helikoptern landade fanns förutom ambulansen från Sveg även två ytterligare ambulanssjuksköterskor på platsen. Dels en som anlänt med en bedömningsbil från Los i Gävleborgs län, dels Anders Östling som var på väg från Dalarna till sin tjänstgöring på ambulansen i Hede i Härjedalen.

– En kollega hade hunnit höra av sig om att någonting hänt efter att ha tagit del av en nyhetsflash via Aftonbladet. Jag var en av de första som fastnade i bilkön söderifrån efter olyckan, berättar Anders Östling.

Han framhåller insatsen av de vuxna som fanns med i bussen som värdefull i initialskedet.

– Lärarna i bussen gjorde faktiskt ett jättejobb med att få ut alla utom två av de omkomna och även göra en enklare gruppering efter hur allvarliga skadorna var.

Första patienttransport från skadeplatsen avgick med Jämtlandshelikoptern till Östersunds sjukhus kl 08.23 och kl 09.08 skedde sista transporten med röd patient.

Knappt en halvtimme tidigare hade den regionala krisledningen tackat nej till transportstöd från Norge, ett beslut som anmäldes till IVO men som inte föranledde kritik. Enligt IVO hade norska resurser inte kunnat skynda på transporterna.

Oli Timmel menar att organisationen enligt PS-konceptet – prehospital sjukvårdsledning – visade sig hållbar vid olyckan utanför Sveg.

– Det fungerade väl som koncept för att samarbeta, och jag är särskilt tacksam över att det fanns sjuksköterskor på plats som var konstruktiva och kunde bistå med förslag på hur vi fördelade patienterna. I ett fall kan det ha räddat liv då vi gjorde en ändring i sista stund och fick iväg en patient som hade utvecklat livshotande luftvägsproblem till Uppsala, säger Oli Timmel.

Läs även: Bussolyckan i Härjedalen: Primärvården klarade krisen

»Fantastiska insatser« efter bussolyckan

Region Jämtland Härjedalen skriver i den egna utvärderingen efter bussolyckan att avtransportansvarig läkare fördelat skadade till rätt vårdnivå och att fantastiska insatser gjorts både på individnivå och som team.

I räddningsinsatsen som helhet lyfts kommunikationen mellan ledningsnivåer samt samverkan mellan regional krisledning och övriga aktörer fram som områden som går att förbättra.