Bakgrunden till att regeringen tar initiativet att utreda frågan är att Statens medicinsk-etiska råd, Smer, tidigare pekat på behovet av ytterligare kunskap om förekomsten av sponsring i vården samt att etiska problem kan uppstå när externa aktörer ger medel till sjukvården, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

– Risken med sådana här extra pengar till hälso- och sjukvården är att det kan bli andra intressen än patientens behov av vård som styr val av metoder och behandlingar. Patienter som söker vård måste kunna vara säkra på att en viss behandlingsform eller undersökning inte föreslås för att ett bolag sponsrat just den metoden, utan för att den är bäst för patienten. Därför vill vi i regeringen se över den här frågan, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

I uppdraget som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys nu fått ingår också att analysera eventuella konsekvenser av sponsring inom vården samt hur sponsring förhåller sig till lagar och regler.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2018.

Läs också:

Smer: Inför tydliga riktlinjer för vårdsponsring