I juni rapporterade Läkartidningen om att de två utomstående experterna Detlev Ganten i Berlin och Martin Björck i Uppsala kommit fram till att fem av de sex vetenskapliga arbeten med konstgjorda luftstrupar som de granskat bygger på vetenskaplig oredlighet.

Rapporten kommer att ligga till grund för den bedömning som Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, ska göra i ärendet senare i år.

Enligt Dagens Medicin är dock de fyra läkare som slog larm om resultaten av Paolo Macchiarinis operationer kritiska till att de två sakkunniga experterna inte har fått se hela deras material – något som visselblåsarna anser riskerar att försvaga möjligheten att göra en fullvärdig analys.

Nu vill de se en utökad granskning. Enligt Jörgen Svidén, kanslichef på CEPN, kommer expertgruppen senare i augusti fatta beslut om huruvida ytterligare utredning behövs, skriver Dagens Medicin.

Han påpekar dock att CEPN har begränsade resurser och att det är svårt att hitta sakkunniga som har möjlighet att granska dessa komplexa fall. Jörgen Svidén säger också att expertgruppen under hösten kommer att lämna sitt utlåtande i frågan om huruvida det har förekommit oredlighet i forskning. Därefter faller det på Karolinska institutets rektor att fatta det slutgiltiga beslutet.