Under onsdagen bjöd regeringen med socialminister Annika Strandhäll (S) och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) i spetsen in Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet och en rad andra aktörer till ett rundabordssamtal för att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar för att förhindra hot och våld i akutsjukvården.

Annika Strandhäll tycker att samtalet gav en bred bild när det gäller hot och våld inom hälso- och sjukvården.

– Vi har ju å ena sidan de här mer akuta situationerna kopplade till akutmottagningar till exempel, det är något vi ser mer frekvent, där vi pratar om organiserad brottslighet. Men det som också lyftes på det här mötet och som är väldigt viktigt är ju den situation kring hot och våld som väldigt många inom hälso- och sjukvården upplever i vardagen – och som förekommer på avdelningar i dag på ett annat sätt än tidigare. säger hon till Läkartidningen.

Efter mötet kom också beskedet att den så kallade blåljusutredningen – som bland annat ser över straffsatserna efter hot och våld mot exempelvis ambulanspersonal – tidigareläggs och kommer redan efter årsskiftet.

– Vi kommer också att fundera vidare på vad vi kan göra mer, säger Annika Strandhäll.

Lagom till samtalet gick Läkarförbundet ut med att var fjärde av de 782 läkare som svarat på förbundets arbetsmiljöenkät uppgav att de utsatts för hot och våld under de senaste tolv månaderna. En enkät som gick ut till cirka 3 000 av förbundets medlemmar.

­– Det är ju alarmerande siffror. Enkäten ger samma bild som våra medlemmar som söker stöd ute på arbetsplatserna och av vår medlemsrådgivning ger, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Efter mötet är hon dock hoppfull.

– Det var ett bra möte. Jag ser att det finns goda förutsättningar för att vi ska kunna få konkreta förändringar och stärka skyddet för oss som arbetar i hälso- och sjukvården. Det här är en fråga där det kan bli verkstad hyfsat snabbt, säger hon och fortsätter:

– När vi nu pratar med regeringens företrädare så handlar ju det framför allt om lagstiftning. Och att det finns en öppning, att det finns en utredning och att det finns en plan mot lagstiftning ­– det är positivt.

Hon tycker att det känns bra att ministrarna var med på att frågan om hot och våld inte bara gäller blåljuspersonal, utan en rad områden inom hälso- och sjukvården.

Annat som hon lyfte under mötet var att den enskilde själv inte ska behöva göra en anmälan efter att ha utsatts, utan att det ska vara en fråga för arbetsgivaren.

– Det noterade de och fick med sig, och det finns ett stöd hos fler grupperingar att det är en rimlig väg. Vi tryckte också på vikten av att uppvärdera skalskyddet på akutmottagningar till exempel.

Läs också:

Regeringen kallar till samtal om hot och våld på akutmottagningar

SLF vill se åtgärder mot hot och våld

ST-läkare överfölls av patient: »Allt hände så snabbt«