Ett införande av vaccination mot hepatit B i det nationella vaccinationsprogrammet för barn har varit på tal i flera år. Många remissinstanser har varit positiva, WHO förespråkar att nyfödda vaccineras, och 2013 lämnade Socialstyrelsen ett förslag om att vaccinationen skulle ingå i programmet.

Ett beslut lät dock vänta på sig och under tiden hann frågan om nationellt smittskydd flytta över till Folkhälsomyndigheten. Myndigheten fick i uppdrag att uppdatera den samhällsekonomiska analysen. Enligt lagen måste samtliga kriterier uppfyllas för ett införande i vaccinationsprogrammet, och kostnadseffektivitet är ett sådant.

På torsdagen fattade regeringen beslut om att vaccination mot hepatit B inte ska ingå i programmet. Anledningen är just att analysen inte ger något stöd för att det skulle vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt, och att ett införande därför inte är förenligt med lagen.

Det betyder dock inte att regeringen har tagit ställning för eller emot vaccinationen som sådan.

– Det vore olyckligt om beslutet tolkades på fel sätt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell, och tillägger:

– Det är viktigt att man inte tappar de goda förutsättningar vi har i Sverige.

Vad behöver man göra?

– Det är viktigt med information så man inte tror att regeringen säger att det är ett onödigt vaccin, utan bara att staten inte ska finansiera det.

Som Läkartidningen berättat tidigare i veckan kommer dock att vaccination mot rotavirus att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, något som presenterades i samband med regeringens budgetproposition. 

Läs även:

Nedåtgående trend för hepatit B och C i Sverige