Läkarförbundet organiserar nu 36 646 av drygt 43 000 yrkesverksamma läkare – en ökning med nästan fem procent jämfört med samma period 2016, enligt ett pressmeddelande.

Totalt samlar Läkarförbundet drygt 52 000 medlemmar.

Enligt ordförande Heidi Stensmyren kan ökningen kopplas till Läkarförbundets ökade synlighet, inte minst i kärnfackliga frågor. Hon ser bland annat kampanjen Trygg vård som en framgångsfaktor.

– Det är otroligt glädjande siffror. När fler läkare väljer att bli medlemmar i Läkarförbundet stärks kåren och vi kan med större kraft driva frågor – i vården och på arbetsplatsen. Ensam är det svårt att göra sin röst hörd, men tillsammans är vi starka, säger Heidi Stensmyren.